Vergelijk gratis, objectief en onafhankelijk alle internetproviders
Ben Woldring
Wij vergelijken al
25
jaar
Vergelijk en kies de beste deal
Vergelijk en kies de beste deal
Alles-in-1 vergelijken

Hoe kom ik na wanprestatie kosteloos van mijn contract af?

Leestijd: 4 minuten

Kan ik wegens 'wanprestatie' van de provider mijn contract eenzijdig verbreken? Deze vraag kreeg Consuwijzer naar aanleiding van problemen met een internetprovider. Aangezien in het Forum op Internetten.nl en Bellen.com ook veel gediscussieerd wordt over het al dan niet rechtmatig ontbinden van contracten, hieronder een uiteenzetting over uw rechten als consument.

Wet koop op afstand: 7 werkdagen bedenktijd
Wie een dienst afsluit via internet, bijvoorbeeld een internet- of telefoonabonnement via onze vergelijkingssites Internetten.nl of Bellen.com, krijgt te maken met de speciale regels van de 'Wet koop op afstand'.

Om u als consument extra bescherming te bieden, is er wettelijk bepaald dat u een bedenktijd (zichttermijn) heeft van zeven werkdagen. In tegenstelling tot bij de verkoop van goederen gaat de bedenktijd bij de verkoop van diensten direct in op het moment waarop u deze bestelt.

* Voorbeeld: u bestelt op 1 maart  een ADSL-abonnement met modem. U ontvangt de modem op 15 maart. U heeft zich bedacht, stuurt de modem op 20 maart terug en beroept zich op de Wet koop op afstand met 7 dagen bedenktijd. Fout! De modem is weliswaar een product, maar onderdeel van de dienst en voor diensten gaat de bedenktijd direct in op het moment waarop u deze bestelt. 
* Update 28-2-08: voorbeeld toegevoegd ter verduidelijking

Een verkoper moet u altijd informeren over de bedenktijd en hij moet zijn adresgegevens of het nummer van een eventueel helpdesk laten weten, zodat u weet waar u terecht kunt voor service. Doet hij dit niet, dan wordt uw bedenktijd automatisch verlengd tot drie maanden. Maar als de verkoper u op een later tijdstip correct informeert, geldt er gewoon weer een bedenktijd van zeven werkdagen.

Algemene voorwaarden verplicht
Als een overeenkomst elektronisch wordt afgesloten, dan is de verkoper verplicht om te zorgen dat u de algemene voorwaarden kunt lezen en kunt bewaren. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van een hyperlink naar de algemene voorwaarden.

Binnen 30 dagen verplichtingen nakomen
De provider moet uiterlijk binnen 30 dagen na afsluiten van de dienst zijn verplichtingen nakomen. Na die termijn is de provider 'in verzuim' en mag u de overeenkomst kosteloos ontbinden zonder dat u eerst nog schriftelijk moet aanmanen. Dat betekent dat de verplichtingen over en weer ongedaan worden gemaakt. Tenzij u natuurlijk heeft ingestemd met een latere levering.

Voorbeeld: u bestelt op 1 maart 2008 via Internetten.nl een ADSL-abonnement bij provider X na een vergelijk van breedband op uw adres. Op 1 april (geen grap) ontvangt u de modem en splitter, maar geen gebruikersnaam en wachtwoord om de installatie te voltooien. Na twee maanden kunt u nog steeds niet internetten, ondanks herhaaldelijke telefoontjes naar de helpdesk. In dit geval kunt u het contract kosteloos ontbinden wegens wanprestatie van de provider. Immers, de provider is 'in verzuim'  omdat hij zijn verplichtingen niet nagekomen is binnen 30 dagen!

Aangetekende brief
Stuur de provider een (aangetekende) brief waarin u aangeeft dat deze wegens overschrijding van de wettelijke levertermijn van 30 dagen in verzuim is. Stel vervolgens dat u de overeenkomst ontbindt. Geef aan geen verdere kosten verschuldigd te zijn. Verlang eventueel gedane betalingen terug en biedt aan modem en splitter (indien van toepassing) terug te sturen op kosten van de provider. Vraag om een bevestiging over wijze van het retourzenden.

Geschillencommissie
Sinds 1 november 2007 bestaat er een nieuwe geschillencommissie voor klachten over internetproviders onder de naam Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten. Voorlopig zijn daar nog maar een paar providers bij aangesloten zoals KPN, Het Net, Planet, Telfort en @Home. Wie wel of (nog) niet aangesloten zijn, kunt u vinden in de detailinformatie van de provider op onze vergelijkingssites.  Mocht uw provider zijn aangesloten, en uw klacht is niet behoorlijk opgelost, dan kunt u daar terecht.

Zie ook: 
Veelgestelde vragen over bestellen via internet
  
Breedband ContractWizard voor het helpen herinneren aan de afloopdatum van uw breedbandcontract
ContractWizard Mobiel voor het helpen herinneren aan de afloopdatum van uw abonnement mobiele telefonie

Geactualiseerd: dinsdag 2 juni 2020
Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.

Laatste nieuws

Vergelijk en kies de beste deal

Op Internetten.nl vergelijken we gratis alle internet pakketten en providers. Geef aan wat je belangrijk vindt, wij zetten dat op een rijtje. Dan kun jij gemakkelijk een keuze maken.