Vergelijk gratis, objectief en onafhankelijk alle internetproviders
Ben Woldring
Wij vergelijken al
25
jaar
Vergelijk en kies de beste deal
Vergelijk en kies de beste deal
Alles-in-1 vergelijken

Worden telefoontarieven transparanter?

door Jeanet Woldring Leestijd: 3 minuten

Het is voor consumenten op dit moment erg moeilijk om de huidige complexe abonnementen van verschillende aanbieders te doorgronden. Over een maand moet dat verleden tijd zijn door aanbieders van zowel vaste als mobiele telefonie een verplichting op te leggen om de belangrijkste tariefinformatie actief (dus zonder dat de consument deze zelf moet opvragen door bijvoorbeeld op een link te klikken) onder de aandacht te brengen van consumenten.

https://www.bellen.com/nieuws/afrekentrucs-mobiel-bellen.aspx

De informatieverplichting geldt bij het doen van een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst tot levering van een openbare telefoondienst op de internetpagina van de aanbieder.
 
De tariefinformatie moet in ieder geval actief verstrekt zijn vóórdat een consument via de website van een aanbieder een abonnement afsluit. Doordat consumenten bij elk abonnement dat ze zouden willen afsluiten deze tariefinformatie op één webpagina getoond krijgen is het voor consumenten eenvoudiger om abonnementen met elkaar te vergelijken. 

Het feit dat deze tariefinformatie aan consumenten getoond moet worden voordat zij een abonnement afsluiten garandeert daarbij ook dat een consument altijd goed geïnformeerd een abonnement zal kunnen afsluiten.

OPTA stelde ook voor de regeling van toepassing te laten zijn op het sluiten van overeenkomsten via andere verkoopkanalen van telefonieaanbieders dan alleen hun websites. Er is echter voor gekozen om deze regeling slechts van toepassing te laten zijn voor het afsluiten van overeenkomsten via de eigen websites van de aanbieders omdat zij hier directe controle over kunnen uitoefenen.

Met ‘maandbedrag en waar dit bedrag recht op geeft’ wordt bedoeld welk soort diensten er al betaald zijn via het vaststaande maandelijks te betalen bedrag. In het geval van postpaid mobiele telefonie-abonnementen wordt hierbij dus specifiek ook mee bedoeld hoeveel belminuten en eventueel smsjes en internetverbruik er binnen de bundel vallen. Ook moet worden aangegeven of bijvoorbeeld het bellen naar 0800-nummers, 0900-nummers of voicemail via de maandelijkse bundel betaald wordt of dat dit buiten de bundel valt.

Met ‘eenmalige kosten’ wordt bedoeld alle kosten die bij het afsluiten van de overeenkomst eenmalig in rekening worden gebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld de aansluitkosten, verzendkosten, administratiekosten en registratiekosten. Daarnaast vallen daar bij postpaid mobiele telefonie-abonnementen ook de eventuele eenmalige kosten onder die in rekening worden gebracht voor bijvoorbeeld een telefoontoestel indien dit onderdeel is van de overeenkomst. Als de openbare telefoondienst onderdeel uitmaakt van een pakket (internet+bellen) vallen eventuele eenmalige kosten voor het modem hier ook onder.

Met ‘tariefeenheid en eventueel minimumtarief voor bellen’ wordt bedoeld op welke manier telefoon-gesprekken in rekening worden gebracht. Aangegeven moet bijvoorbeeld worden of gebruik wordt gemaakt van een minimumtarief per gesprek, waarbij bijvoorbeeld altijd een minuut in rekening wordt gebracht, ook wanneer een gesprek korter dan een minuut duurt. Daarnaast moet aangegeven worden of, los van het eventuele minimumtarief, de kosten voor een gesprek bijvoorbeeld per seconde worden berekend of per minuut. In het eerste geval wordt voor een gesprek dat anderhalve minuut duurt (90 seconden), anderhalve minuut in rekening gebracht, in het laatste geval worden twee minuten in rekening gebracht. Ook eventuele andere manieren waarop gesprekken afgerekend worden moeten vermeld worden.

Met ‘buitenbundeltarief’ wordt bedoeld het tarief dat in rekening wordt gebracht voor het binnen Nederland bellen naar geografische nummers en 06-nummers, het versturen van SMS en het gebruik van internet (data) wanneer de bundel die ingekocht is via het maandbedrag, is overschreden, of wanneer het betreffende gebruik niet binnen de bundel valt. Voor de verschillende diensten gelden vaak andere (hogere) tarieven voor bellen, sms’en en internetgebruik zodra het door de maandelijkse bundel gedekte gebruik overschreden is.

Geactualiseerd: vrijdag 19 juni 2020

Jeanet Woldring
Jeanet Woldring Algemeen directeur

Jeanet Woldring is ruim 20 jaar als directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Ze is eindredacteur van de content, nieuws- en persberichten op de Bencom websites. Jeanet is gespecialiseerd in het onafhankelijk vergelijken van telecom, energie en verzekeringen voor zowel de zakelijke als consumentenmarkt. Door jarenlange ervaring heeft ze een brede kennis van de ontwikkeling van deze geliberaliseerde markten en schrijft er ook regelmatig over.

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.

Laatste nieuws

Vergelijk en kies de beste deal

Op Internetten.nl vergelijken we gratis alle internet pakketten en providers. Geef aan wat je belangrijk vindt, wij zetten dat op een rijtje. Dan kun jij gemakkelijk een keuze maken.