Van de makers van Logo Gaslicht
Wellicht ken je ons al van energievergelijkingssite Gaslicht.com?
Op internetten.nl helpen we jou ook te besparen op je internet en tv!
Vergelijk alle internetproviders
Ben Woldring
Wij vergelijken al
25
jaar
Start je vergelijking
+
alles-in-1
internet
internet+tv
internet+bellen
  • Exclusieve cashback van minimaal € 20
  • Compleet. Wij vergelijken alle providers
  • Gratis onafhankelijk advies

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite (www.internetten.nl) van Bencom BV, die haar hoofdkantoor heeft op Wadwerderweg 10, Usquert, Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK Groningen onder nummer  02064667 (Bencom BV).

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze site aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten. Bencom is niet verbonden aan een belanghebbend bedrijf.

Met het gebruik van deze site stem je in met onderstaande voorwaarden en beperkingen:

1. Deze site verstrekt informatie aan jou als gebruiker. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site wordt door de directie van Bencom uitdrukkelijk afgewezen.

Bencom ontleent de informatie over de geldende tarieven aan de websites van de providers of tariefinformatie van de aanbieders en kan daarom voor de juistheid van de weergegeven tarieven niet instaan. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. 
Je bent zelf verantwoordelijk voor de beslissing naar een andere provider over te stappen en wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die is ontstaan als gevolg van die beslissing, ook niet als de oorzaak ligt in misverstanden over de door Internetten.nl verstrekte informatie, onjuiste gegevens of verlies van gegevens.

Als door een kennelijke typefout of een technische storing het tarief of andere voorwaarde van een product of dienst verkeerd is weergegeven op deze site en tegen die verkeerd weergegeven informatie is besteld, kan de aanbieder weigeren een dergelijke bestelling uit te voeren tegen de verkeerd weergegeven tarieven of voorwaarden. Consumentenprijzen zijn altijd inclusief btw en worden als zodanig weergegeven op deze site.

2. De informatie op deze website wordt aangevuld wanneer nodig en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

3. Bencom biedt geen garantie voor het continu en foutloos functioneren van deze site. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site wordt door de directie van Bencom uitdrukkelijk afgewezen.

Links naar andere websites

Op deze site tref je een aantal links aan naar andere websites. Bencom is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met je (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacybeleid, de disclaimer en algemene voorwaarden van de site die je bezoekt.

Intellectuele eigendomsrechten

Bencom behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bencom of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor je eigen persoonlijk gebruik.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.


Geactualiseerd: woensdag 30 juni 2021

Jeanet Woldring
Jeanet Woldring Algemeen directeur

Jeanet Woldring is ruim 20 jaar als directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Ze is eindredacteur van de content, nieuws- en persberichten op de Bencom websites. Jeanet is gespecialiseerd in het onafhankelijk vergelijken van telecom, energie en verzekeringen voor zowel de zakelijke als consumentenmarkt. Door jarenlange ervaring heeft ze een brede kennis van de ontwikkeling van deze geliberaliseerde markten en schrijft er ook regelmatig over.

Vergelijk en kies de beste deal

Op Internetten.nl vergelijken we gratis alle internet pakketten en providers. Geef aan wat je belangrijk vindt, wij zetten dat op een rijtje. Dan kun jij gemakkelijk een keuze maken.