Vergelijk gratis, objectief en onafhankelijk alle internetproviders
Ben Woldring
Wij vergelijken al
25
jaar
Start je vergelijking
+
alles-in-1
internet
internet+tv
internet+bellen
 • Exclusieve cashback van minimaal € 20
 • Compleet. Wij vergelijken alle providers
 • Gratis onafhankelijk advies

Privacybeleid Bencom Group

Dit privacybeleid is van toepassing op alle producten en diensten van Bencom Group B.V., waarvan Benergy B.V. onderdeel is.

De diensten van internetten.nl worden geleverd door verschillende bedrijven binnen de Bencom Group. Hier ziet u de bedrijven die de diensten van internetten.nl mogelijk maken: maken: Benergy B.V., Bensure B.V., LookingforBooking B.V..

Persoonlijke gegevens van bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Benergy BV, onderdeel van de Bencom Group, houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) stelt. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • Bencom Group: Benergy BV, de verantwoordelijke, gevestigd te Groningen (Nederland), Verlengde Hereweg 174.
 • Persoonsgegevens: alle tot een individuele persoon herleidbare gegevens.
 • Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot die persoonsgegevens vanaf het verzamelen tot aan het vernietigen.
 • Bezoeker: bezoeker van onze website, die niet noodzakelijkerwijs ook een abonnee of gratis aanmelder is.

Actief verstrekte informatie

Als u zich gratis aanmeldt, verstuurt u uw (persoons)gegevens (zoals: naam, voornamen, voorletters, titulatuur en geslacht, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum en bank- en/of girorekeningnummer) naar Bencom Group via een beveiligde verbinding waardoor anderen uw gegevens niet kunnen inzien. 

Passief verstrekte informatie

Bij het surfen over het internet stelt u, wellicht zonder dat u zich daarvan bewust bent, ons (maar mogelijk ook anderen) in staat om gegevens over u te verzamelen. Voorbeelden hiervan zijn het 'IP-nummer' van de computer waarmee u over het internet surft, het besturingssysteem, de internetbrowser die u gebruikt en de internetpagina's die u bekijkt. Bencom Group kan met deze gegevens de kwaliteit en toegankelijkheid van zijn internetpagina's verbeteren. Zo komen we op deze manier te weten welke pagina's veel en welke weinig worden bekeken. Voor zover we deze gegevens gebruiken, is het altijd anoniem en getotaliseerd.

Cookies

Bencom Group maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te bieden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op het systeem van de bezoeker zelf worden opgeslagen. We gebruiken de volgende soorten cookies:

 • Functionele cookies: de voorkeuren van bezoekers die vergelijkingen maken worden versleuteld opgeslagen met een unieke sleutel op onze server. Deze unieke sleutel wordt in uw cookie opgeslagen. Stel dat u alleen contracten wenst te vergelijken, dan zorgt de cookie ervoor dat u dat niet telkens opnieuw hoeft door te geven.
 • Meet cookies: de bezoekersaantallen worden bijgehouden door middel van bijvoorbeeld Google Analytics, waarvoor cookies worden geplaatst.

Welke informatie wordt met deze cookies vastgelegd?

Dit kunnen gegevens zijn die u heeft ingevuld op de site. Verder wordt vanuit meetcookies gebruiker-id's geplaatst waarmee bijgehouden kan worden op welke pagina's u bent geweest. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. Bencom Group kan cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren.

Wie hebben toegang tot deze gegevens?

De functionele cookies die betrekking hebben op de werking van de site kunnen gelezen worden door Bencom Group. De meetcookies die geplaatst worden door Google Analytics kunnen door Google benaderd worden. Google gebruikt cookies om te onthouden dat u onze website heeft bezocht. Lees hier meer over het beleid van advertentiecookies van Google, of lees meer over het beheren van Google-advertenties. Met onderstaande partijen werkt Bencom Group samen en verzorgt een cookie:

 • Google Analytics
 • Google Tag Manager
 • Microsoft Clarity

Bencom Group heeft geen toegang tot gegevens in de meetcookies.

In- en uitschakelen van cookies en verwijderen

Hoe u cookies in- of uitschakelt of verwijdert, vindt u in de Help-functie van uw browser.

Doel en inhoud van de gegevensverwerking

De gegevens worden gebruikt om:

 • De aangevraagde nieuwsbrieven te kunnen toezenden
 • Een advies te geven over het meest geschikte pakket
 • Uw aanvraag voor diensten af te kunnen handelen en u te kunnen informeren over het verloop daarvan
 • Aan wet- en regelgeving te voldoen
 • Een herinneringsmailtje te sturen voor het aflopen van uw contract
 • Bij een overstap twee mails te sturen waarin u gevraagd wordt een review achter te laten
 • Nieuwe diensten te kunnen ontwikkelen
 • Onze diensten te kunnen analyseren, onderhouden, verbeteren en beschermen

Bewaren van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bij Bencom Group niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt.

Het verstrekken van de persoonsgegevens

Bencom Group verstrekt uw gegevens niet aan enige andere partij behalve voor de behandeling van aanmeldingen of als wet- en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden alleen gebruikt voor de in deze verklaring omschreven doelen. De door u gekozen aanbieder heeft eigen verplichtingen onder de AVG. Voor de behandeling van uw gegevens door hen verwijzen wij naar de privacyverklaring van deze aanbieder. Tijdens het verzoek naar de mogelijke pakketten en aanbiedingen wordt uw postcode en huisnummer door de aanbieders verwerkt om te kijken of ze op uw adres de diensten kunnen leveren.

Recht van inzage en correctie

U heeft altijd het recht van inzage in de gegevens die Bencom Group over u in bezit heeft. U heeft het recht deze te laten verbeteren of onjuiste gegevens te laten verwijderen. U kunt deze gegevens opvragen door een e-mail te versturen vanaf het e-mailadres waarvan u de gegevens wilt inzien of wijzigen. Stuur deze e-mail naar privacy@internetten.nl. U ontvangt dan binnen vier weken van ons een overzicht.

Recht van dataportabiliteit

U heeft altijd het recht om de gegevens die bij Bencom Group bekend zijn over te laten dragen aan een andere organisatie. U kunt dit verzoek via e-mail doen door te mailen naar privacy@internetten.nl.

Recht van bezwaar en vergetelheid

Als u niet langer prijs stelt op onze informatie of als u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres of (mobiele) telefoonnummer wilt intrekken, kunt u dit schriftelijk doorgeven per email of de afmeldbutton gebruiken onderaan de ontvangen mail. Binnen een maand stopt de mail waarvoor u zich heeft afgemeld. Indien u de registratie bij Bencom Group beëindigt, zullen uw persoonsgegevens op uw verzoek uit ons bestand worden verwijderd, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting langer bewaard moeten worden.

Geheimhouding

De medewerkers van Bencom Group, Bencom Group zelf en zij die in opdracht van Bencom Group toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens tenzij zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiliging

Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Bencom Group verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen.

Zodra u op een beveiligd gedeelte van de site klikt, wordt er een beveiligde verbinding tot stand gebracht. Bencom Group maakt hierbij gebruik van SSL (Secure Sockets Layer). Deze op internet gangbare techniek wordt door veel websites gebruikt om op een veilige, versleutelde manier gegevens uit te wisselen. SSL zorgt ervoor dat de informatie tussen uw pc en Bencom Group is gecodeerd. Een eigenschap van SSL is dat gegevens worden versleuteld met een digitale sleutel. Uw browser ontvangt een certificaat met de sleutel als u naar een https-site gaat. Om te kunnen garanderen dat de ontvangen sleutel ook echt afkomstig is van Bencom Group BV (en niet van een hacker) maakt Bencom Group gebruik van een Certificate Authority (CA). Bij Bencom Group is dit GlobalSign. GlobalSign getuigt dat het ontvangen certificaat (met hierin de sleutel) ook écht van Bencom Group afkomstig is.

De website is gehost bij Microsoft Azure in Nederland.

Vraag, tip of klacht?

Heeft u een vraag, tip of klacht aan Bencom Group met betrekking tot (uw) privacy? U kunt ons bereiken privacy@internetten.nl. Als wij er samen toch niet uitkomen dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding en wijziging reglement

Dit privacybeleid is 15 december 2001 in werking getreden. Bencom Group behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Dit beleid zal echter nooit in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Eventuele aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden u aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacybeleid. Vragen over dit beleid kunt u sturen per email.

Cookies die Bencom gebruikt


Geactualiseerd: vrijdag 7 april 2023

Vergelijk en kies de beste deal

Op Internetten.nl vergelijken we gratis alle internet pakketten en providers. Geef aan wat je belangrijk vindt, wij zetten dat op een rijtje. Dan kun jij gemakkelijk een keuze maken.