Gratis, objectief en onafhankelijk internet vergelijken
Ben Woldring
Ook bekend van Gaslicht.com!

Registratie domeinnaam

Iedereen kan bij SIDN een abonnement op een .nl domeinnaam afsluiten. Hieronder staat stap voor stap uitgelegd wat je hiervoor moet doen.

Kies een domeinnaam

Begin met het kiezen van een domeinnaam. Het is belangrijk dat de domeinnaam nog niet bestaat en dat de domeinnaam de (merk)rechten van anderen respecteert.

SIDN heeft bepaalde domeinnamen uitgesloten van registratie. Voor deze domeinnamen kun je geen abonnement aanvragen. Hetzelfde geldt voor domeinnamen waarvoor een abonnement in aanvraag is.

Met de Is-zoekfunctie kun je kijken of een bepaalde naam al geregistreerd is. Bij SIDN kun je uitsluitend .nl-domeinnamen registreren. Wil je een domeinnaam met een andere extensie, kijk dan op de website van de registry van het betreffende land. Hier vindt u een overzicht van alle TLD's, met bijbehorende registries, die er bestaan.

Technische eisen

Iedere domeinnaam moet voldoen aan een aantal technische eisen. De belangrijkste eisen zijn:

  • De domeinnaam bevat alleen letters, cijfers en het ‘-’ teken voor zover die behoren tot de ASCII-karakters.
  • Het ‘-’ teken mag alleen tussen twee letters en/of cijfers staan.
  • Een domeinnaam bevat minimaal 2 en maximaal 63 tekens.
  • Domeinnamen mogen bovendien niet in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.

Kies een registrar

Kies vervolgens een registrar (tussenpersoon). Deze dient de aanvraag bij SIDN in. Kies vervolgens een registrar (tussenpersoon). Deze dient de aanvraag bij SIDN in. De registratieaanvraag wordt voor je verzorgd door de registrar die u ten opzichte van SIDN zal vertegenwoordigen. Het is niet mogelijk rechtstreeks bij SIDN domeinnamen registreren.

Bij de registratie is het van belang wie als houder van de domeinnaam wordt geregistreerd. Alleen de houder van de domeinnaam heeft recht op diensten van SIDN. Dit betekent dat wanneer het abonnement op naam van iemand anders (bijvoorbeeld uw registrar) staat, je richting SIDN geen rechten met betrekking tot de domeinnaam hebt. Bedenk daarom goed welke vorm van dienstverlening je registrar aanbiedt en wie daarbij als houder wordt ingeschreven.

Sluit een (registratie)overeenkomst

Sluit daarna een registratieovereenkomst af met SIDN waarin je akkoord gaat met de 'Algemene voorwaarden voor .nl-domeinnaamhouders'. De registrar zal er voor zorgen dat dit in het kader van je aanvraag wordt geregeld. Deze bepaalt zelf de procedures voor het sluiten van de overeenkomst. Hierdoor kunnen de aanvraagprocedure per registrar verschillen. Naast de overeenkomst met SIDN zul je bij de registratieaanvraag tevens een overeenkomst met de registrar sluiten voor het beheer van de domeinnaam en voor eventuele andere diensten als het hosten van de domeinnaam. Dit zal veelal in hetzelfde proces plaatsvinden. SIDN heeft geen bemoeienis met deze overeenkomst.

Geef je contactgegevens door

Zorg dat je de juiste contactgegevens aan je registrar doorgeeft en houdt je gegevens gedurende de abonnementsperiode up-to-date.

Registrar vraagt aan

Je registrar dient op basis van de aangeleverde gegevens een aanvraag in bij SIDN.

Verwerken aanvraag door SIDN

Zodra SIDN de aanvraag toewijst, komt het abonnement voor de domeinnaam tot stand en ben je abonnementsgeld verschuldigd aan je registrar. Deze bepaalt zelf het tarief dat hij met je overeenkomt. SIDN is hierin geen partij. Het tarief varieert per registrar en kan samenhangen met de omvang van de diensten die de registrar verleent en de wijze waarop deze dat doet.

SIDN behandelt aanvragen voor abonnementen voor dezelfde domeinnaam op volgorde van binnenkomst. Dit betekent dat alleen de eerste correcte aanvraag in behandeling wordt genomen. SIDN wijst dan de volgende aanvraag af. SIDN mag abonnementaanvragen weigeren van aanvragers die in het verleden niet hebben voldaan aan hun verplichtingen tegenover SIDN.

Gegevens in de administratie van SIDN / Whois

Houders van een abonnement kunnen met de Whois op de website van SIDN controleren of een domeinnaam daadwerkelijk op hun naam geregistreerd staat en of het correcte admin-c e-mailadres wordt vermeld. Deze gegevens, alsmede de gegevens van de registrar, en een aantal andere gegevens zijn voor iedereen toegankelijk. Hiermee wil SIDN transparantie bevorderen en zoveel mogelijk voorkomen dat op anonieme wijze schadelijke informatie openbaar wordt.

Onder bijzondere omstandigheden vermeldt SIDN alleen de gegevens van de registrar die de domeinnaam beheert. Hoe dat in zijn werk gaat, is te lezen in de procedure SIDN en privacy. SIDN hanteert bovendien een privacybeleid dat is vastgelegd in een Wbp-regeling.

17-10-2012

Navigatie