Van de makers van Logo Gaslicht
Wellicht ken je ons al van energievergelijkingssite Gaslicht.com?
Op internetten.nl helpen we jou ook te besparen op je internet en tv!
Vergelijk alle internetproviders
Ben Woldring
Wij vergelijken al
25
jaar
Start je vergelijking
+
alles-in-1
internet
internet+tv
internet+bellen
  • Exclusieve cashback van minimaal € 20
  • Compleet. Wij vergelijken alle providers
  • Gratis onafhankelijk advies

SIDN en hostingprovider

De Stichting Internet Domein Nederland (SIDN) houdt het register bij van de .nl domeinnamen. Een gedeelte van dit register is openbaar. Via de Whois kun je de status van een domeinnaam checken (Is lookup), of meer informatie opvragen over een reeds geregistreerde domeinnaam (Whois look up).

De Whois van SIDN

Voor de WHOIS zijn gegevens beschikbaar die noodzakelijk zijn voor:

  • Het oplossen van technische problemen in verband met de werking van het internet
  • Het kunnen aanvragen van .nl-domeinnamen
  • De bescherming van intellectuele eigendomsrechten
  • Het voorkomen en bestrijden van illegale en schadelijke inhoud op het internet

Domeinnamen aanvragen bij SIDN

Domeinnamen kunnen alleen aanvraagd worden via een registrar (tussenpersoon of deelnemer) van SIDN. De meeste registrars zijn hostingbedrijven, internetservice- of accessproviders. Maar ook andere bedrijven kunnen registrar zijn. Registrars verschaffen anderen toegang tot het internet en houden zich bezig met het gebruiken van internet als communicatiemiddel, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van websites.

Faillissement domeinnaamhouder

Bij het faillissement van een domeinnaamhouder worden de geregistreerde domeinnamen niet automatisch vrijgegeven door SIDN. Eerst zal de curator van de gefailleerde domeinnaamhouder moeten afwegen of, en zo ja in hoeverre, deze meent dat de rechten op de betreffende domeinnaam kunnen worden overgedragen.

Verplichtingen hostingprovider

Wat gebeurt er als jouw registrar zijn financiële verplichtingen jegens SIDN niet nakomt? SIDN probeert middels aanmaningen en eventueel juridische maatregelen ervoor te zorgen dat de betreffende deelnemer alsnog zijn financiële verplichtingen jegens SIDN nakomt. Mocht dit alles niet tot resultaat leiden, dan wordt de betreffende registrar geroyeerd en worden alle domeinen die bij hem zijn ondergebracht 'registrarloos'. De houders van de betreffende domeinen krijgen hiervan bericht en worden in de gelegenheid gesteld om hun domeinen bij een andere registrar onder te brengen. Domeinen die na 30 dagen na dagtekening van genoemd bericht nog niet bij een andere registrar zijn ondergebracht worden door SIDN opgeheven.

Verhuizen .nl-domeinnamen

De nieuwe registrar kan je vertellen hoe dat moet. De regels staan ook op de website van SIDN. Vaak denkt men dat voor het plaatsen van een website bij een andere deelnemer dan waar het domein is ondergebracht de domeinnaam naar die deelnemer moet verhuizen. Dit is echter niet juist. De deelnemer waar het domein is ondergebracht, hoeft alleen maar een verwijzing naar jouw website op te nemen (in de zgn. nameserver voor jouw domein), ongeacht waar die website zich bevindt. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen, waarin zo'n verhuizing toch noodzakelijk wordt.

Domeinnaam verhuizen bij overstappen?

Moet men zijn .nl-domeinnaam ook verhuizen als men van registrar wil veranderen wat betreft de webservice? Op zich hoeft dit niet. Theoretisch kan mail, news, ftp en www bij verschillende deelnemers ondergebracht zijn, waarvan er maar één naar SIDN verantwoordelijk is voor het domein. Het is overigens mogelijk dat de huidige deelnemer het onderbrengen van een deel van de services elders koppelt aan het moeten verhuizen van het domein. Dat hangt dus af van de voorwaarden van de huidige deelnemer. Verhuizing van een domein brengt altijd nieuwe registratiekosten met zich mee.

Belangrijkste eisen en regels .nl-domeinnamen

De regels voor domeinnaamregistratie in Nederland zijn al verschillende keren gewijzigd. Zie voor de meest actuele informatie de site van SIDN.

Geschillen en klachten

Meestal verloopt de registratie en de uitgifte van .nl-domeinnamen vlekkeloos. Op de website van SIDN tref je een overzicht aan van klachten en geschillen die zich voor kunnen doen. Hoewel SIDN veelal geen partij is in de geschillen die zich voordoen met betrekking tot .nl-domeinnamen, vind je er wel de informatie hoe je te werk kunt gaan bij een bepaalde klacht of geschil. SIDN publiceert op de site Domeinnaam Jurisprudentie uitspraken en artikelen over domeinnamen.


Geactualiseerd: donderdag 8 december 2022

Jeanet Woldring
Jeanet Woldring Algemeen directeur

Jeanet Woldring is ruim 20 jaar als directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Ze is eindredacteur van de content, nieuws- en persberichten op de Bencom websites. Jeanet is gespecialiseerd in het onafhankelijk vergelijken van telecom, energie en verzekeringen voor zowel de zakelijke als consumentenmarkt. Door jarenlange ervaring heeft ze een brede kennis van de ontwikkeling van deze geliberaliseerde markten en schrijft er ook regelmatig over.

Vergelijk en kies de beste deal

Op Internetten.nl vergelijken we gratis alle internet pakketten en providers. Geef aan wat je belangrijk vindt, wij zetten dat op een rijtje. Dan kun jij gemakkelijk een keuze maken.