Gratis, objectief en onafhankelijk internet vergelijken
Ben Woldring
Ook bekend van Gaslicht.com!

Verschillen in domeinnamen

Een domeinnaam mag maximaal uit 63 tekens bestaan. Het minimum aantal tekens voor een .nl-domeinnaam is 2, bij een .com naam is er geen minimum. Er kan gekozen worden voor letters, cijfers en het (-)koppelteken. Het koppelteken mag niet aan het begin of aan het einde staan.

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. Bedrijven met speciale tekens in hun bedrijfsnaam zoals &, +, ! zullen een andere, creatieve oplossing moeten bedenken voor hun domeinnaam, omdat deze bijzondere tekens niet geaccepteerd worden.

Een domeinnaam aanvragen

Een domeinnaam kan niet persoonlijk aangevraagd worden, dit kan alleen via een registrar, een tussenpersoon. Bij SIDN kunnen alleen .nl-domeinnamen geregistreerd worden. Hostingproviders kunnen een domeinnaam voor je registreren.

Numerieke domeinnamen

Dat zijn domeinnamen die alleen uit cijfers bestaan, dan wel uit cijfers gecombineerd met het koppelteken. Een numerieke domeinnaam bestaat uit minimaal 2 en maximaal 63 tekens (.nl niet inbegrepen). Om technische redenen mag het koppelteken niet het eerste of het laatste teken van een domeinnaam zijn. Ook is het niet mogelijk om in een domeinnaam onder .nl twee koppeltekens na elkaar te laten voorkomen. Bijvoorbeeld: 12345.nl, 12-345.nl, maar niet: 123abc.nl, 1.nl, -1234.nl, 1234-.nl. Sinds 2008 is het mogelijk om numerieke domeinnamen onder .nl te registreren.

Persoonsdomeinnamen

Persoonsdomeinnamen zijn in 2000 door de SIDN in het leven geroepen om particulieren de kans te geven om een .nl-domeinnaam te registreren. Omdat het sinds 2003 ook voor particulieren mogelijk is een gewone domeinnaam te registreren, zijn persoonsdomeinnamen nooit een succes geworden en eind 2007 afgeschaft.

26-03-2019

Navigatie