Vergelijk gratis, objectief en onafhankelijk alle internetproviders
Ben Woldring
Vragen? De helpdesk is momenteel gesloten.
Wij zitten straks vanaf 9.00 uur weer voor u klaar!
Vergelijk en kies de beste deal
Alles-in-1 vergelijken

Breedband belangrijk voor groei economie

Leestijd: 3 minuten

Minister Brinkhorst heeft op 20 april in Nieuwspoort de conceptnota Breedband gepresenteerd. Daarin benadrukt hij hoe belangrijk breedband is voor de groei van de economie. De ambitie is dat Nederland in 2010 wereldwijd voorop loopt op gebied van breedband, aldus de minister.

Brinkhorst vindt het in eerste instantie de taak van de marktpartijen om te investeren in breedbandige netwerken. Wel beloofde hij dat de overheid met initiatieven zal komen voor breedbanddiensten. Hiervoor komt dit jaar een actieplan waarvoor 13, 3 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld uit bestaande middelen. "Want dat wat Nederland op ICT heeft bereikt, moet teruggewonnen worden", aldus de minister.

De rijksoverheid zal dus niet investeren in infrastructuur. Verder kiest de overheid niet voor een bepaalde technologie. Dat is ook het domein van de markt. Het overheidsbeleid zal zorgen voor de juiste randvoorwaarden. Bij de ordening van de markt staan de belangen van de consument voorop.

In het uitgegeven persbericht over de conceptnota staat verder dat wat betreft beschikbaarheid, kwaliteit en gebruik van netwerken voor elektronische communicatie Nederland een toppositie heeft. Binnen Europa staat Nederland qua infrastructuur in de top 3. Dat is vooral te danken aan de concurrentie tussen de infrastructuren. Het risico is dat voor Nederland de wet van de remmende voorsprong gaat gelden. Daarom is permanente vernieuwing van netwerken noodzakelijk om deze toppositie te kunnen behouden. Voorkomen moet worden dat bestaande belangen en verschil in visies verlammend werken op de verdere ontwikkeling van breedband. De nota bevat een analyse van de bedreigingen en verschillende acties om de verdere ontwikkeling van breedbandige netwerken en diensten te stimuleren. Hierbij gaat het o.a. om:

- zorgen voor een optimale ordening van de breedbandmarkt;
- intensiveren van de coördinatie tussen overheden om marktverstoring te voorkomen;
- opstellen van richtsnoeren voor gemeenten, provincies en woningcorporaties met het oog op een gezonde relatie tussen markt en overheid.

Met de diensten scoort Nederland onder het Europese gemiddelde. De grootste knelpunten op het gebied van de ontwikkeling van diensten zijn onder meer gebrek aan standaarden, schaalgrootte en innovatie. Daarom is gerichte actie nodig: minister Brinkhorst gaat samen met de vakministers de ontwikkeling en toepassing van breedbanddiensten in het onderwijs, de zorg, de veiligheid en het vervoer stimuleren. Hiervoor komt dit jaar een actieplan;
- ook in de private sector kan meer en beter gebruik worden gemaakt van breedband, bijvoorbeeld in het betalingsverkeer. Brinkhorst zal met marktpartijen concrete initiatieven nemen om het mobiel betalen in Nederland verder te stimuleren;
- het samenwerkingsverband tussen overheid en de belangrijkste bedrijven en brancheorganisaties zal worden voortgezet en geïntensiveerd via de Stichting Nederland Breedbandland i.o.;
- de overheid zal publiek-private samenwerking, gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van maatschappelijke diensten en producten, organiseren en financieel ondersteunen;
- de top-expertise op het gebied van breedband in Nederland zal beter benut en (virtueel) gebundeld worden;
- Kenniswijk zal als landelijk experiment worden voortgezet;
- de overheid zal belemmeringen wegnemen op het terrein van wet-en regelgeving om voortdurende vernieuwing van netwerken en diensten te bevorderen.

Bepaalde vragen over de verdere ontwikkeling van breedband zijn zo ingewikkeld dat beantwoording op dit moment niet mogelijk is. Om deze vragen te beantwoorden is een proces op gang gebracht door de instelling van de Impulscommissie Breedband. Deze commissie is door de minister Brinkhorst gevraagd om op basis van de in de nota neergelegde analyse en uitgangspunten te adviseren.

Geactualiseerd: donderdag 23 juli 2020
Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.

Laatste nieuws

Vergelijk en kies de beste deal

Op Internetten.nl vergelijken we gratis alle internet pakketten en providers. Geef aan wat je belangrijk vindt, wij zetten dat op een rijtje. Dan kun jij gemakkelijk een keuze maken.

Navigatie