Vergelijk gratis, objectief en onafhankelijk alle internetproviders
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 20.00 uur
Vergelijk en kies de beste deal
Alles-in-1 vergelijken

E-handtekening eindelijk rechtsgeldig

Leestijd: 3 minuten

Een elektronische handtekening, die aan bepaalde betrouwbaarheidseisen  voldoet, staat vanaf morgen 21 mei wettelijk gelijk aan een handgeschreven handtekening. Dat is geregeld in de Wet elektronische handtekeningen, een uitwerking van een Europese richtlijn. Dit heeft het Minesterie van Economische Zaken vandaag bekend gemaakt.

Al ruim een jaar geleden ging de Tweede kamer akkoord met de richtlijn van de elektronische handtekening. Nu is de digitale handtekening dan uiteindelijk officieel opgenomen in de wet.

Een elektronische handtekening is te verkrijgen bij een certificatiedienstverlener. Deze garandeert dat het bericht daadwerkelijk afkomstig is van een bepaald persoon, dat het bericht onderweg niet is gewijzigd en dat niemand het bericht heeft kunnen lezen.

De wet regelt aan welke eisen een elektronische handtekening moet voldoen om voldoende betrouwbaar te zijn. Daartoe behoort "dat de handtekening op unieke wijze aan de ondertekenaar is verbonden, dat zij identificatie van de ondertekenaar mogelijk maakt, dat zij tot stand is gekomen met middelen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle kan houden en dat zij op zodanige wijze aan de gegevens waarop zij betrekking heeft is verbonden, dat elke wijziging achteraf kan worden opgespoord."  In de eisen is bewust niet gekozen voor één bepaalde techniek om elektronische handtekeningen aan te maken. Dit om de technische ontwikkeling niet te belemmeren.

De wet geeft ook een aansprakelijkheidsregeling voor certificatiedienstverleners. Certificatiedienstverleners zijn zogenoemde Trusted Third Parties (TTP) die een unieke code koppelen aan een persoon en dit vastleggen in een digitaal certificaat. Het certificaat verbindt de gegevens voor het verifiëren van een handtekening aan een bepaalde persoon en bevestigt de identiteit van de persoon. Als een certificatiedienstverlener voldoet aan een aantal kwaliteitseisen mag hij zogenoemde gekwalificeerde certificaten afgeven. Op dergelijke certificaten mogen partijen in het rechtsverkeer afgaan. De aansprakelijkheid voor fouten in bepaalde gegevens in dergelijke certificaten legt de wet bij de certificatiedienstverlener. Met deze regeling kunnen elektronische certificaten in het elektronische rechtsverkeer een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de rechtszekerheid, zoals in het klassieke rechtsverkeer bijvoorbeeld authentieke akten dat doen.

De controle op certificatiedienstverleners die gekwalificeerde certificaten afgeven aan het publiek is neergelegd bij de OPTA, de toezichthouder voor post en telecommunicatie. De certificatiedienstverleners zijn verplicht zich bij de OPTA te registreren. De OPTA is bevoegd om de registratie te beëindigen indien de certificatiedienstverlener niet aan de wettelijke eisen voldoet.

Op vrijwillige basis kunnen certificatiedienstverleners ook vooraf laten toetsen of zij aan de eisen voldoen, en daarmee het TTP.NL keurmerk verkrijgen. Het beheer van het TTP.NL keurmerk ligt in handen van ECP.NL, het platform voor e-Nederland. ECP.NL stimuleert ook het gebruik van elektronische handtekeningen.

Geactualiseerd: maandag 27 juli 2020
Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.

Laatste nieuws

Vergelijk en kies de beste deal

Op Internetten.nl vergelijken we gratis alle internet pakketten en providers. Geef aan wat je belangrijk vindt, wij zetten dat op een rijtje. Dan kun jij gemakkelijk een keuze maken.

Navigatie