Gratis, objectief en onafhankelijk internet vergelijken
Ben Woldring
Ook bekend van Gaslicht.com!

Terug naar het nieuwsoverzicht

Nieuwe internet 06760-inbelnummers

Het nieuwe 06760-inbelnummer dat door de telecomtoezichthouder Opta in het leven geroepen is om internetverkeer los te koppelen van het spraakverkeer, is nog niet erg populair bij de Internet Service Providers.
Het zou voordeliger kunnen zijn voor ISPs om over te stappen naar het speciaal voor internet ingestelde inbelnummer 06760 dat internetverkeer uitkoppelt in het net van KPN. Afwikkeling van internetverkeer via 06760-nummers biedt ISPs meer mogelijkheden om nieuwe tariefstructuren te ontwikkelen en verschillende tarieven te hanteren. Dit stimuleert de concurrentie, aldus de Opta.

Waarschijnlijk wachten veel providers vanwege de administratieve rompslomp die e.e.a. met zich meebrengt. Ze kunnen dan weliswaar zelf de tarieven voor inbellen bepalen, maar dienen dan ook zelf de facturering ter hand te nemen. Of uit handen geven aan derden, waardoor er nog weinig inkomsten overblijven!
Op dit moment sluizen diverse telecombedrijven hun inkomsten uit interconnectie (inkomsten voor het afwikkelen van internetgesprekken) gedeeltelijk door aan de ISP's (de zgn. kickback). Echter, door de verminderde inkomsten bij het telecombedrijf vanwege de verlaging van de interconnectietarieven zullen de ISP's ook minder inkomsten hebben. Aanbieders van `gratis internet` zullen die dienst dan minder makkelijk kunnen financieren. Het `gratis internet` komt daardoor verder onder druk te staan.

De internetproviders Demon en Zonnet zijn de eersten en tot dusver de enigen die bekend gemaakt hebben in oktober gebruik te gaan maken van het nieuwe inbelnummer.
Demon verlaagt de inbeltarieven en belooft tevens de abonnementskosten niet te zullen verhogen, zo wordt in hun persbericht gezegd. Alle klanten zullen begin oktober over hun nieuwe inbelnummer en de goedkopere tarieven worden geïnformeerd. Het starttarief wordt op 7,7c. gezet, terwijl de gesprekskosten hetzelfde worden als de tarieven van een belplusabonnement van KPN bij het opgeven van een voordeelnummer. Hierbij dient opgemerkt te worden dat ook KPN op 15 augustus j.l. de starttarieven binnen de regio verlaagd heeft naar 7,7c. maar de gesprekskosten verhoogd! Zie het nieuwsartikel in ons archief van 28 juni: tariefsaanpassing KPN Telecom per 15 augustus. Overigens worden deze tarieven per 1 oktober a.s. opnieuw aangepast...
Start Demon eind oktober, Zonnet laat hun klanten al vanaf 1 oktober via het nieuwe inbelnummer 06760 inbellen. Hoe dat in zijn werk gaat, kunt u op www.zonnet.nl lezen. Deze provider heeft ervoor gekozen dat de inbelkosten nog steeds via de KPN nota blijven verlopen; de tarieven blijven ook gebaseerd op het lokale KPN tarief. Het speciale inbelnummer kan echter niet meer als voordeelnummer opgegeven worden. Ook kan de PC niet meer ingesteld worden met carrier select codes én er kan niet ingebeld worden met een WAP/mobiele telefoon. Voor meer informatie zie de rubriek FAQ op de website van Zonnet.

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.

Navigatie