Vergelijk gratis, objectief en onafhankelijk alle internetproviders
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 20.00 uur
Vergelijk en kies de beste deal
Alles-in-1 vergelijken

Nieuwe tarieven domeinregistratie SIDN

Leestijd: 2 minuten

Op de openbare SIDN website zijn de tarieven zoals die vanaf 1 januari 2003 aan de  deelnemers worden doorberekend gepubliceerd. De tarieven zijn in het algemeen of gelijk gebleven of gedaald.

Het laten registreren van een .nl domeinnaam kan alleen via een zogenaamde deelnemer. De meeste deelnemers zijn Internet service of access providers, maar ook steeds meer multinationals, merkenbureaus en reclamebureaus worden deelnemer. Slechts zulke deelnemers van de SIDN hebben het recht om de registratie van .nl domeinnamen te verzorgen. De tarieven die SIDN aan haar deelnemers in rekening brengt, zijn openbaar en worden op haar website gepubliceerd.


Het bedrag dat de deelnemer u in rekening brengt is afhankelijk van de diensten die een deelnemer aanbiedt. Dit varieert per deelnemer. In onze domeinregistratie wizard kan geconstateerd worden dat er een groot verschil zit in de hoogste en laagste prijs die betaald moet worden voor het registreren van een Nederlandse domeinnaam. Bij de goedkoopste aanbieder kost het registreren € 8,93 per jaar, bij de duurste aanbieder € 95,20 , terwijl daar ook nog € 37,- entreekosten betaald moet worden! 

Vanwege het feit dat de groei van het aantal .nl-domeinnamen zich in 2002 heeft gestabiliseerd, heeft SIDN  mogelijkheid gezien om de tarieven die doorberekend worden aan de deelnemers aan te passen. Verwacht wordt dat de stabilisatie zich in 2003 zal voortzetten. De aanpassing betreft met name een tariefsverlaging voor eenmalige transacties voor bijvoorbeeld aanvragen en mutaties. 

Met ingang van 1 januari 2003 zijn de vastgestelde tarieven: (excl.BTW)

  • deelnemersbijdrage € 600,- per jaar
  • eenmalige registratiekosten voor een domeinnaam € 2,-
  • abonnementskosten voor een domeinnaam € 6,60 per jaar 

Een klein rekensommetje leert dat de goedkoopste aanbieder van .nl domeinnamen de registratie ver onder de kostprijs aanbiedt, en dan wordt de deelnemersbijdrage nog buiten beschouwing gelaten...

Voor het doorvoeren van een nameserverwijziging en een globale nameserverwijziging brengt SIDN de deelnemer niet langer kosten in rekening. Foutieve mutaties daarentegen worden voortaan fors doorberekend. Vanwege het feit dat deze erg arbeidsintensief zijn voor SIDN, vraagt men hiervoor € 30,-.
Ook is er een nieuw tarief geïntroduceerd: deblokkering deelnemer. In 2002 nam het aantal deelnemers dat geblokkeerd werd wegens betalingsproblemen aanzienlijk toe. De administratieve lasten hiervoor zijn aanzienlijk voor SIDN. Daarom dient een deelnemer naast de openstaande rekening ook het deblokkeringtarief  à € 225,- te betalen.

Op de website van SIDN is het volledige tarievenoverzicht  te vinden. Tevens vindt u er interessante statistieken van de ontwikkelingen van de tariefstelling over de afgelopen jaren.

Geactualiseerd: woensdag 5 augustus 2020
Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.

Laatste nieuws

Vergelijk en kies de beste deal

Op Internetten.nl vergelijken we gratis alle internet pakketten en providers. Geef aan wat je belangrijk vindt, wij zetten dat op een rijtje. Dan kun jij gemakkelijk een keuze maken.

Navigatie