Gratis, objectief en onafhankelijk internet vergelijken
Ben Woldring
Ook bekend van Gaslicht.com!

Terug naar het nieuwsoverzicht

SIDN bemiddelt bij domeinruzies

door Jeanet Woldring

SIDN, de .nl-registry, biedt vanaf 1 oktober 2009 de mogelijkheid om gebruik te maken van een mediator als iemand een geschil heeft over een .nl-domeinnaam. Het mediationproces heeft als doel om zonder tussenkomst van een rechter of een geschillenbeslechter tot een oplossing voor het geschil te komen. De kosteloze service maakt onderdeel uit van de populaire Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen van SIDN, die verder gewoon blijft bestaan. 

Schikking door middel van mediation 
Meestal verloopt de registratie en de uitgifte van .nl-domeinnamen vlekkeloos. Gemeten naar het totaal aantal registraties is het aantal geschillen en klachten gering. Toch komt het soms voor dat met de registratie van een bepaalde domeinnaam vermeend inbreuk gemaakt wordt op de rechten van een ander. Die partij kan dan naar de rechter stappen of gebruikmaken van het snelle en goedkope alternatief, de Geschillenregeling. Via het WIPO Arbitration and Mediation Center (www.wipo.int) wordt het geschil dan beslecht door erkende onafhankelijke specialisten op het gebied van domeinnamen en intellectuele eigendomsrechten. Vanaf 1 oktober kunnen de ‘strijdende’ partijen door middel van mediation eerst proberen tot een oplossing te komen. Hierdoor hoeven de partijen zich wellicht niet te onderwerpen aan het oordeel van een geschillenbeslechter, of kunnen ze zich een gang naar de rechter besparen. In verband met de introductie van de mediation optie wijzigt de huidige Geschillenregeling. 
 
Wat is mediation? 
Mediation is een nieuw onderdeel binnen de Geschillenregeling. Het is een gratis, vertrouwelijke en vrijwillige dienstverlening die SIDN verschaft om geschillen rondom .nl-domeinnamen op te lossen. Mediation houdt in dat een speciaal opgeleide mediator, in dit geval in dienst van SIDN, met beide betrokken partijen contact opneemt om deze te helpen het geschil op te lossen. In deze fase kunnen de partijen de problemen die ten grondslag liggen aan het geschil met betrekking tot de domeinnaam bespreken, ongeacht hoe eenvoudig of ingewikkeld deze problemen zijn. Indien de partijen het geschil in deze fase regelen, hebben zowel de houder als de andere partij nog zelf in de hand hoe het geschil wordt opgelost. 
 
Domeinnaamdebat 
Tijdens het Domeinnaamdebat 2006 werd door de lokale internetgemeenschap het invoeren van mediation als eerste stap in het oplossen van een domeinnaamgeschil breed ondersteund. Roelof Meijer, Algemeen Directeur SIDN: “Nominet, de registry van .uk, biedt al sinds 2001 mediation aan in domeinnaamgeschillen. Van de gratis dienst wordt veelvuldig gebruik gemaakt als alternatief of voorafgaande aan het oordeel van een onafhankelijk expert. Meer dan de helft van de zaken waarin mediation wordt toegepast, wordt ook daadwerkelijk opgelost. Ik ben ervan overtuigd dat de invoering van mediation ook voor .nl-domeinhouders in veel gevallen uitkomst zal bieden.” 
 
 

Jeanet Woldring

Algemeen directeur
Jeanet Woldring
Ik ben Jeanet, vanaf 2000 werkzaam als directeur voor Bencom, het bedrijf achter Gaslicht.com en Energiewereld.nl. In het Noord-Groningse Usquert is het allemaal begonnen met Bellen.com. Mijn passie is een bijdrage te leveren aan de beste vergelijkingssites op het gebied van telecom, internet, energie, hotelbranche en verzekeringen. Onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en transparantie is mijn credo.
Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.

Navigatie