Vergelijk gratis, objectief en onafhankelijk alle internetproviders
Ben Woldring
Vergelijk alle deals
Vergelijk alle
Black Friday
deals
Vragen? De helpdesk is momenteel gesloten.
Wij zitten morgen vanaf 9.00 uur weer voor u klaar!
Vergelijk en kies de beste deal
Alles-in-1 vergelijken

Top-5 beste providers 2002 volgens iPing

Leestijd: 5 minuten

In een persbericht laat iPing Research BV weten wie volgens hun metingen de Top-5 beste providers van 2002 zijn.
Er zijn door het onderzoeksbureau meer dan anderhalf miljoen metingen uitgevoerd bij de 25 belangrijkste Nederlandse Internet Service Providers. Deze metingen bestaan uit het inbellen met V.90/analoge- en ISDN-modems en het beoordelen van de ISP’s op drie kwaliteitscriteria:

 • de bereikbaarheid van de inbelnummers
 • de inlogtijd op het inbelnetwerk
 • de snelheid van de internetverbinding

Na weging en middeling van de meetgegevens over het jaar 2002 ontstond de volgende

Top-5 beste providers 2002 overall

 Analoog  score  ISDN  score
 1. Solcon  96,37  1. Freeler  97,29
 2. Freeler  94,35  2. Solcon  93,93
 3. Wanadoo Budget  93,20  3. Planet Internet  93,27
 4. 12Move  93,15  4. Wirehub  92,66
 5. Euronet  91,41  5. Planet Internet Premium  92,33

De top-5 is een gewogen gemiddelde van de afzonderlijke scores op de drie genoemde kwaliteitscriteria. Aangezien iPing deze drie aspecten niet even zwaar vindt wegen in het dagelijks gebruik, is een wegingsfactor op de kwaliteitscriteria toegepast: voor bereikbaarheid een factor 3, voor inlogtijd een factor 1 en voor de snelheid een factor 4. Door de scores per onderdeel voor iedere ISP op te tellen en te wegen, is deze overall rangschikking ontstaan.

Hieronder worden de afzonderlijke scores per kwaliteitscriterium weergegeven met een samenvatting van  de toelichting van iPing.

1. Bereikbaarheid van de inbelnummers.
De ‘bereikbaarheid van de inbelnummers’ is de verhouding tussen het aantal inbelpogingen en het aantal keren dat ‘in gesprek’ werd geregistreerd. Hoe hoger dit percentage, des te kleiner is de kans dat de provider ‘in gesprek’ is. In onderstaand overzicht wordt dit succespercentage afgebeeld voor de 5 best bereikbare providers:
De bereikbaarheid van de providers in 2002 was over het algemeen goed. Dat betekent dat de gebruiker zelden een ‘in-gesprektoon’ krijgt bij het inbellen. Met de komst van het 06760-inbelnetwerk, dat vrijwel alle Nederlandse providers in 2002 hebben geïmplementeerd, is ook de  bereikbaarheid over het geheel genomen weer iets verbeterd ten op zichte van 2001. Met het 06760-netwerk lijken inbelproblemen zich wel lokaler voor te doen (storing/overbelasting in een specifieke regio). De geregistreerde ‘in gesprek’ sessies vonden voornamelijk in de piektijden plaats; de avonduren. De kans op ‘in gesprek’ is bij ISDN nog iets kleiner dan bij analoge lijnen. De verschillen tussen de nummers 3, 4 en 5 in de ISDN top 5 zijn zeer minimaal; enkele duizendsten.

Bereikbaarheid Top 5

 Analoog  score  ISDN  score
 1. Demon  99,72  1. Demon  100,00
 2. 12Move  99,52  2. HCCNet  100,00
 3. Planet Internet  99,53  3. Vizzavi   99,98
 4. HCCNet  99,46  4. HetNet   99,98
 5. Wirehub  99,26  5. Wanadoo Free   99,98


2. Inlogtijd op het inbelnetwerk
De inlogtijd is de tijd die nodig is voor het opzetten van de internetverbinding. Het is de tijd, gemeten in seconden, tussen het moment van het opzetten van de verbinding (inbellen) en het moment dat er een werkende internet-verbinding is waarmee bijvoorbeeld gesurft of gemaild kan worden.
Het opzetten van internetverbinding met een modem duurt aanzienlijk langer dan bij ISDN. Bij analoge verbindingen duurt het opzetten gemiddeld ruim 31 seconden, bij ISDN is dit ongeveer 3 seconden. ISDN is op dit punt dus ongeveer 10 keer sneller. Het absolute verschil is gemiddeld 28 seconden. Ten opzichte van 2001 zijn de inlogtijden ongeveer gelijk gebleven.


Inlogduur Top 5

 Analoog  secs  ISDN  secs
 1. Solcon  23,69  1. Wirehub  2,37
 2. 12Move  25,92  2. Raketnet  2,45
 3. Zonnet  28,60  3. Vizzavi  2,47
 4. InterNLNet  30,17  4. Planet Internet  2,50
 5. Vizzavi  30,31  5. Solcon  2,56


3. Snelheid van de internetverbinding
Om de daadwerkelijke snelheid van de verbinding te bepalen worden na het opzetten van een verbinding diverse testbestanden gedownload. Deze testbestanden bevinden zich op snelle webservers die verspreid staan over de hele wereld. De snelheid van de internetverbinding wordt uitgedrukt in bits per seconde. Hoe hoger de snelheid, hoe sneller men bijvoorbeeld kan surfen, downloaden of e-mailen.
Zowel bij analoge als ISDN verbindingen is er een aanzienlijk verschil tussen de snelste en langzaamste providers – dit verschil kan oplopen tot ruim 34%. Ten opzichte van 2001 is over het geheel gezien de gemiddelde snelheid iets gestegen, zowel voor analoge als ISDN verbindingen.

Snelheid Top 5

 Analoog  bits/sec  ISDN  bits/sec
 1. Freeler  32478  1. Freeler  55526
 2. Wanadoo Budget  31215  2. Planet Internet Premium  53619
 3. Solcon  30525  3. InterNLNet  53612
 4. Euronet  30353  4. Demon  52285
 5. Wanadoo Free  30061  5. Solcon  50013

iPing Research heeft voor de tot standkoming van de Top 5 gebruik gemaakt van de gevens die zij -tegen betaling- verzamelt in het kader van haar continue ISP onderzoek. Dagelijks wordt door dit bureau de kwaliteit van de grote Nederlandse providers gemeten. Hierboven zijn de resultaten van de volgende 17 providers verwerkt: 12MOVE, DEMON, EURONET, FREELER, HCCNET, HET NET, INTERNLNET, PLANET INTERNET, RAKETNET, SOLCON, TISCALI, TMFWEB, VIZZAVI, WANADOO, WIREHUB, XS4ALL en ZONNET.

Enkele conclusies die uit de resultaten getrokken kunnen worden:

 • Solcon is de beste analoge provider 2002 overall
 • Freeler is de beste ISDN provider 2002 overall
 • Demon en HCCNet zijn de best bereikbare ISDN providers in 2002
 • Demon en 12Move zijn de best bereikbare analoge providers in 2002
 • Freeler is de snelste analoge én ISDN provider qua internetverbinding
 • Tiscali, TMFweb en XS4all komen nergens in de top 5 voor
 • De verschillen in bereikbaarheid van de inbelnummers zijn minimaal
 • Het verschil van de inlogduur tussen analoog en ISDN is erg groot: ISDN 10x sneller!
 • Het verschil tussen de snelste en langzaamste provider (analoog én ISDN) is erg groot: ruim 34%!
 • Bereikbaarheid over het geheel gezien weer iets verbeterd t.o.v. 2001
 • De inlogtijden zijn t.o.v. 2001 ongeveer gelijk gebleven
 • De gemiddelde snelheid is over het geheel gezien iets gestegen t.o.v. 2001
Geactualiseerd: maandag 13 januari 2003
Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.

Laatste nieuws

Vergelijk en kies de beste deal

Op Internetten.nl vergelijken we gratis alle internet pakketten en providers. Geef aan wat je belangrijk vindt, wij zetten dat op een rijtje. Dan kun jij gemakkelijk een keuze maken.

Navigatie