Van de makers van Logo Gaslicht
Wellicht ken je ons al van energievergelijkingssite Gaslicht.com?
Op internetten.nl helpen we jou ook te besparen op je internet en tv!
Vergelijk alle internetproviders
Ben Woldring
Wij vergelijken al
25
jaar
Vergelijk en kies de beste deal
Vergelijk en kies de beste deal
Alles-in-1 vergelijken

Privacy op internet

 • Een veilige omgeving herken je aan het hangslotje en aan de adresregel dat begint met https, waarbij de ‘s’ staat voor ‘secure’.

 • Organisaties mogen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) je persoonsgegevens alleen verwerken voor een duidelijk omschreven doel. Dat doel moeten zij vooraf bepalen. Onder verwerken valt het verzamelen, vastleggen, ordenen en bewaren van je gegevens.

 • Als organisaties persoonsgegevens willen verwerken, moeten zij aan een aantal eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen.

  De organisatie:

  1. mag persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken als daar een goede reden voor is of als je daar zelf toestemming voor hebt gegeven;
  2. mag niet meer gegevens verwerken dan strikt noodzakelijk is voor het uiteindelijke doel;
  3. mag de gegevens niet gebruiken voor andere doelen dan waarvoor ze zijn verzameld;
  4. moet je laten weten wat de organisatie met de gegevens gaat doen;
  5. mag de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk;
  6. moet passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de gegevens te beschermen;
  7. moet de registratie van de persoonsgegevens aanmelden bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

  Meer info over het verwerken en delen van persoonsgegevens: Rijksoverheid.nl.

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt, ter bescherming van je privacy, wat er allemaal wel en niet mag met je persoonsgegevens. Deze wet is op 25 mei 2018 in de plaats getreden van de Wet bescherming persoonsgegevens. In de AVG staat wat je rechten zijn als je gegevens gebruikt worden. Je hebt bijvoorbeeld het recht op informatie, het recht op inzage in je gegevens en het recht op verzet tegen gebruik van je gegevens. Lees meer op Rijksoverheid.nl.

 • Persoonsgegevens geven direct of indirect informatie over een persoon. Deze persoon moet daarbij wel te identificeren zijn. Dit is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet geeft regels ter bescherming van uw persoonsgegevens.

  Gegevens over iemands ras, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, seksuele leven en lidmaatschap van een vakvereniging zijn 'bijzondere gegevens'. Ook strafrechtelijke persoonsgegevens, bijvoorbeeld over veroordelingen, zijn bijzondere gegevens. De verwerking van bijzondere gegevens kan een grote inbreuk vormen op de privacy van de betrokkenen. Voor het verwerken van deze gegevens gelden daarom strikte voorwaarden en strenge regels.

  Soms kan het moeilijk zijn om te bepalen of een gegeven een persoonsgegeven is. Als je twijfelt, kun je informatie vinden op rijksoverheid.nl 

 • Ga met je vragen of klachten altijd eerst naar de verantwoordelijke die je persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en mogelijk aan derden verstrekt.

  Als je meent dat je persoonsgegevens onrechtmatig zijn gebruikt en de verantwoordelijke reageert niet of niet naar je tevredenheid op je verzoek of klacht, dan kun je naar de rechter gaan met een beroep op de rechtsbescherming die de Wet bescherming persoonsgegevens biedt. Je kunt de rechter dan bijvoorbeeld vragen om een verbod, herstel van de (nadelige) gevolgen of een schadevergoeding.

  Je kunt ook een signaal afgeven bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Wij hebben onze verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Auroriteit Persoonsgegevens. We geven je gegevens niet aan andere organisaties, tenzij je daar toestemming voor geeft.

Voordelen Internetten.nl
 • Minimaal € 20 cashback
 • Gratis onafhankelijk advies
 • Alle providers
 • 25 jaar ervaring
 • Deskundige klantenservice

Vergelijk en kies de beste deal

Op Internetten.nl vergelijken we gratis alle internet pakketten en providers. Geef aan wat je belangrijk vindt, wij zetten dat op een rijtje. Dan kun jij gemakkelijk een keuze maken.